Urządzenia energoelektroniczne służą do najbardziej racjonalnego przekształcania energii elektrycznej, mają małe wymiary, wykazują dużą elastyczność konstrukcji, pracują nie powodując nadmiernego hałasu, wymagają niewielkich nakładów eksploatacyjnych, mają dużą niezawodność, są energooszczędne, łatwo je automatyzować. Poza tym spełniają również podstawowe wymagania ekologiczne. Zalety te przesądziły o szybkim rozwoju urządzeń energoelektronicznych mimo ich wad, przejawiających się przede wszystkim w wywoływaniu odkształceń przebiegów napięcia i prądu w sieciach zasilających (generowanie mocy biernej i harmonicznych) oraz wytwarzaniu zakłóceń elektromagnetycznych. Procesy metrologiczne związane z tymi urządzeniami są również bardziej skomplikowane, wskutek występowania przebiegów odkształconych i zjawisk nieliniowych.
Współczesne rozwiązania opierają się na budowie modułowej wielu podzespołów zarówno w odniesieniu do obwodów głównych, jak i układów sterowniczych oraz regulacyjnych.
Prawidłowa i racjonalna eksploatacja urządzeń energoelektronicznych zależy od spełnienia wielu uwarunkowań, z których najważniejsze to:
-    dobranie właściwego przekształtnika do danego procesu technologicznego lub układu napędowego,
-    znajomość zasad działania przekształtnika,
-    zapewnienie warunków zasilania i czynników środowiskowych zgodnych z wymaganiami,
-    zainstalowanie przekształtnika zgodnie z instrukcją,
-    kompetentne uruchomienie urządzenia (rozruch obiektu i wstępny okres pracy pod szczególnym nadzorem),
-    przestrzeganie zasad obsługi, łącznie z odpowiednią konserwacją,
-    przeprowadzenie przewidywanych w instrukcji badań eksploatacyjnych zapobiegającym awariom,
-    identyfikacja uszkodzeń i kompetentne ich eliminowanie (naprawy urządzenia).
Nie ulega wątpliwości, że w bieżącej dekadzie nadal będzie wzrastała rola urządzeń energoelektronicznych jako rozwiązań najbardziej racjonalnych pod względem technicznym i ekonomicznym w większości procesów przekształcania i sterowania energii elektrycznej. Podstawową przesłanką dalszego upowszechnienia tych urządzeń będzie konieczność doskonalenia procesów technologicznych oraz dążenie do zmniejszenia ich energochłonności.

Kontakt

   Websystem Engineering
   26-700 Zwoleń, Jana Pawła II 46 a
   tel. 48 383-01-44  fax 48 685-60-95
   e-mail: info@ppp.pl 

motoreduktory Motovario

 

Przemienniki foto

  • przemiennik-1
  • przemiennik-2
  • przemiennik-3
  • przemiennik-4
  • przemiennik-5
  • przemiennik-6
  • przemiennik-7
  • przemiennik-8

serwisy napędowe

Potrzebujesz więcej informacji na temat falowników. Proponujemy odwiedż stronę falowniki .pl serwis zawiera informacje na temat wszystkich producentów falowników. Dodatkowo zapraszamy na stronę falowniki .info jest to forum branżowe dotyczące przemienników częstotliwości.

Falowniki Lenze serwis automatyki przemysłowej. Technika napędów elektronicznych.  Serwisy napędów energoelektronicznych ( przetwornice częstotliwości ) www.napedy.ppp.pl   Copyright © 2011 www.napedy.ppp.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: info@ppp.pl.  Więcej informacji na temat falowników znajdziesz na stronie www.falowniki.pl .  Informacje na temat falowników firmy Lenze  znajdziesz na stronie falowniki Lenze .